Przypominamy że do 30.06.2022 należy zgłosić Piece/kozy znajdujące się na terenie działek w urzędzie miasta Gliwice. To należy do obowiązku działkowca na którego działce znajduje sie źrudło ciepła.

Posted in Newsy | Możliwość komentowania została wyłączona

Walne Zebranie 2020

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD Czerwona Róża w Gliwicach ul Daszyńskiego

zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dniu 11 lipca 2020r na działce nr 21.

Początek obrad :
W I terminie o 15:00
W II terminie o 15:30

Porządek Obrad

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 r.
  (sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2019 r.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez komisję Rewizyjną ROD za 2019 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2020 r.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2020 r.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2019 r.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019 r.
 16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2020 r.
 17. Uchwalenie planu pracy na 2020 r.
 18. Uchwalenie preliminarza finansowego 2020 r.
 19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach od 05-07 do10-07-2020 na świetlicy ( dz. nr 21) po uzgodnieniu telefonicznym z prezesem.

Posted in Newsy | Możliwość komentowania Walne Zebranie 2020 została wyłączona

Walne zebranie działkowcow odbędzie sie w późniejszym terminie zgdonie z zarządzeniem PZD.

Zachęcamy także działkowców do korzystania z poczty email

Link do strony z roporządzeniem:

http://pzd-delegatura-gliwice.pl/index.php?go=3

Posted in Newsy | Możliwość komentowania została wyłączona

 

Zmarł nasz kolega działkowiec Ryszard Kich

Msza i pogrzeb odbędą się w Piątek 27.07.2018 o godzinie 13:00
w kościele pod wezwaniem Świętego Antoniego na Wójtowej Wsi.

Posted in Newsy | Możliwość komentowania została wyłączona

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD Czerwona Róża w Gliwicach ul Daszyńskiego

zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dniu 12 MAJA 2018 r na działce nr 21.

Początek obrad :
W I terminie o 14:30
W II terminie o 15:00

Porządek Obrad

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2017 r.
  (sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 r.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez komisję Rewizyjną ROD za 2017 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2018 r.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2018 r.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017 r.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 r.
 16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2018 r.
 17. Uchwalenie planu pracy na 2018 r.
 18. Uchwalenie preliminarza finansowego 2018 r.
 19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach od 05-05 do11-05-2018 na świetlicy ( dz. nr 21) po uzgodnieniu telefonicznym z prezesem.

Posted in Newsy | Możliwość komentowania została wyłączona

Odpowiedź na petycje

Posted in Newsy | Możliwość komentowania Odpowiedź na petycje została wyłączona

Zebranie w sprawie Drogi.

W związku z zaistniałymi problemami z dojazdem na teren ROD Czerwona Róża zostało zorganizowane spotkanie z p. Prezes firmy deweloperskiej zarządzającej drogą od strony cegielni.

Spotkanie odbędzie się przy świetlicy ROD w dniu 29.08.2017 (wtorek) o Godzinie 16:00 z działkowcami a o 17:00 z p.Prezes. Ze względu na wagę problemu prosimy o obecność (szczególnie działkowców zmotoryzowanych).

Zarząd R.O.D.

Posted in Newsy | Możliwość komentowania Zebranie w sprawie Drogi. została wyłączona

Zmarł były prezes H. S.

 

Z przykrością Zawiadamiamy że w dniu 23.03.2017 zmarł nasz były prezes HENRYK SŁOMCZYŃSKI.

Msza żałobna odbędzie się w Sobotę 25.03.2017 w kościele Garnizonowym pod wezwaniem św. Barbary w Gliwicach o godzinie 12:00

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu centralnym

Dziękujemy wszystkim obecnym na pogrzebie

Posted in Newsy | Możliwość komentowania Zmarł były prezes H. S. została wyłączona

Walne Zgromadzenie 2017

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD Czerwona Róża w Gliwicach ul Daszyńskiego

zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dniu 22 KWIETNIA 2017 r na działce nr 21.

Początek obrad :
W I terminie o 15:00
W II terminie o 15:30

Porządek Obrad

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2016 r.
  (sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 r.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez komisję Rewizyjną ROD za 2016 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2017 r.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2017 r.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2016 r.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 r.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 r.
 16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 r.
 17. Uchwalenie planu pracy na 2017 r.
 18. Uchwalenie preliminarza finansowego 2017.
 19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 12.04.2016-21.04.2016 na świetlicy ( dz. nr 21) po uzgodnieniu telefonicznym z prezesem.

Zarząd R.O.D. Czerwona Róża

ul. Daszyńskiego
44-100 Gliwice

Posted in Newsy | Możliwość komentowania Walne Zgromadzenie 2017 została wyłączona

Zalecenia pokontrolne okręgu Śląskiego PZD
Posted in Newsy | Możliwość komentowania Zalecenia pokontrolne okręgu Śląskiego PZD została wyłączona