Walne Zgromadzenie 2017

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD Czerwona Róża w Gliwicach ul Daszyńskiego

zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dniu 22 KWIETNIA 2017 r na działce nr 21.

Początek obrad :
W I terminie o 15:00
W II terminie o 15:30

Porządek Obrad

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2016 r.
  (sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 r.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez komisję Rewizyjną ROD za 2016 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2017 r.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2017 r.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2016 r.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 r.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 r.
 16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 r.
 17. Uchwalenie planu pracy na 2017 r.
 18. Uchwalenie preliminarza finansowego 2017.
 19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 12.04.2016-21.04.2016 na świetlicy ( dz. nr 21) po uzgodnieniu telefonicznym z prezesem.

Zarząd R.O.D. Czerwona Róża

ul. Daszyńskiego
44-100 Gliwice

This entry was posted in Newsy. Bookmark the permalink.

Comments are closed.