Zawiadomienie o Walnym zgromadzeniu sprawozdawczym 2016

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD Czerwona Róża w Gliwicach ul Daszyńskiego

zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dniu 23 KWIETNIA 2016 r na działce nr 21.

Początek obrad :
W I terminie o 14:30
W II terminie o 15:00

Porządek Obrad

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2015 r.
  (sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2015 r.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez komisję Rewizyjną ROD za 2015 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2016 r.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2016 r.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2015 r.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 r.
 16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2016 r.
 17. Uchwalenie planu pracy na 2016 r.
 18. Uchwalenie preliminarza finansowego 2016.
 19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 16.04.2016-22.04.2016 na świetlicy ( dz. nr 21) po uzgodnieniu telefonicznym z prezesem.

 
This entry was posted in Urzędowe PZD. Bookmark the permalink.

Comments are closed.