Walne zebranie Sprawozdawczo-wyborcze

W walnym zebraniu w dniu 18 kwietnia 2015 roku wzięło udział 40 członków co stanowi 34 % więc walne zebranie było prawomocne dopiero w 2 terminie

Na walnym zebraniu Sprawozdawczo-wyborczym uchwalono
( najważniejsze uchwały):

CCI21042015_00000

 

 

CCI21042015_00002

This entry was posted in Newsy. Bookmark the permalink.

Comments are closed.