WIZYTACJA

16 LIPCA W SOBOTĘ O  GODZINIE 10:00

WIZYTACJA KOMISJI PRZEGLĄDOWEJ Z DELEGATURY GLIWICE.

PROSIMY DZIAŁKOWCÓW O OBECNOŚĆ

This entry was posted in Newsy. Bookmark the permalink.

Comments are closed.